Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate are ca scop furnizarea de informațîi cuprivire la colectarea, utilizarea și divulgarea către terți a datelor cucaracter personal, strânse prin intermediul site-ului Ecoxtrem.ro, deținut de ECOXTREMCONSULTING SRL.

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 alParlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecțiapersoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personalși privind liberă circulație a acestor date și de abrogare a Directivei95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), ECOXTREM CONSULTINGSRL are obligăția de a prelucra în condițîi de siguranță și numai pentruscopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizați despredumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

ECOXTREM CONSULTING SRL se obligă să păstreze confidențialitatea datelorpersonale furnizate de dumneavoastră prin intermediul site-ului Ecoxtrem.roprin completarea formularului de contact, trimiterea unui e-mail sau apelareatelefonului, furnizate prin intermediul site-ului.

CE INFORMAȚII COLECTĂM ȘI ÎN CE SCOP

Datele cu caracter personal sunt stocate exclusiv pentru a facilitaprocesul de comunicare și a va putea răspunde la mesaje. Datele colectate sunt:

 • Numele și prenumele dvs.
 • Numărul de telefon
 • Adresa de email

Cum sunt colectate datele

Datele cu caracter personal sunt colectate prin intermediul următoarelorcanale de comunicare:

 • Formularele de contact de pe site-ul Ecoxtrem.ro
 • Adresa de e-mail contact@ecoxtrem.ro

Drepturile utilizatorului site-ului cu privire la datele cu caracterpersonal furnizate:

 • Dreptul la informare și acces
 • Dreptul de intervenție asupra datelor
 • Dreptul de rectificare
 • Dreptul la ștergerea datelor
 • Dreptul la restricționarea prelucrării
 • Dreptul la portabilitatea datelor
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, inclusiv crearea de profiluri
 • Dreptul de a depune plângere în față autoritățîi de supraveghere ANSPDCP – Autoritatea     Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • Dreptul de a vă adresa justiției în cazul în care constatați că s-a încălcat legislația în domeniu
 • Va puteți exercită aceste drepturi trimițând un email la contact@ecoxtrem.ro

Cine are acces la datele tale personale

Cu excepția solicitărilor legale, ECOXTREM CONSULTING SRL nu va vinde, schimba sau distribui în orice fel datele tale personale.

Că parte a administrării site-ului am luat măsuri tehnice șiorganizatorice pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător riscurilorexistente prin stocare și prelucrare.

Date despre dispozitive

În mod automat se colectează date referitoare la vizită dumneavoastră pesite. Aceste date pot include unele sau toate dintre următoarele: datereferitoare la tipul dispozitivului utilizat (smartphone, tabletă, laptop) –locația acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informațîi înlegătură cu intervalul orar precum și dată la care a fost folosit website-ulnostru, rezoluția ecranului, date despre sistemul de operare și browserulutilizat.

Datele despre tipul dispozitivului utilizat, browserului și rezoluțiaecranului sunt colectate în mod automat de către Google, iar acestea suntutilizate de către noi pentru a optimiza modul în care se afișează paginilewebsite-ului pentru diferite tipuri de dispozitive – datele sunt anonime și nupot fi utilizate pentru a va identifica pe dvs că persoană individuală.